tetralaw

Caroline Botman

Advocaat

FR / EN / NL

+32 2 535 73 30

cb@tetralaw.com

Caroline Botman is houder van een diploma Master in de Rechten behaald aan de Université Libre de Bruxelles (ULB 2012). Zij volgde ook een semester aan de Universiteit van Montréal, waar zij heeft deelgenomen aan de cursussen Noord Amerikaans Common Law.

Caroline is lid van de Balie te Brussel sinds 2012 en vervoegde het corporate departement van Tetra Law in oktober 2016, waar zij het vennootschapsrecht en M&A beoefent.

Caroline is eveneens onderrichtende assistente bij het Centrum van het Privaatrecht aan de ULB sinds oktober 2016.  In dit kader redigeert zij een doctoraatsverhandeling over het thema verbintenissen en consumentenrecht, en verstrekt zij werkcolleges inzake vermogensrecht en morele rechtspersoonlijkheid alsook inzake bijzondere verbintenissen- en contractenrecht.

In 2012 was Caroline laureaat van de Pierre de Harvenprijs uitgereikt door de ULB, en won zij de wedstrijd van Rechtsvergelijking die in 2012 werd georganiseerd door l’Association québecoise de Droit Comparé voor haar thesis getiteld "De la réparation du dommage dans l’hypothèse de l’introduction en droit belge d’une action collective de type opt-out : importation du modèle québécois ? ".

Inschrijving Tetralert

Inschrijving Tetralert

Ontvangen onze Tetralert